«LIMP» står for Låtskriving, Innspilling, Mixing og Produksjon, og er et fag spesialtilpasset elever som vil lære litt om alt, eller gå i dybden på et eller flere av disse temaene. LIMP-timene vil hovedsakelig foregå online og i Arco’s eget studio på Slemdal. Kontakt oss for mere info. 

Kom i gang!

Hvordan har du hørt om oss? :)
Hvilket instrument ønsker du å lære?
Hvor lang timelengde ønsker du?
Hvor kan vi kontakte deg?
Spørsmål? Hvilke(n) dag(er) kan du? Spilt før?