Vår filosofi

Musikkundervisning er så mye mer enn bare det å lære seg å spille et instrument. Musikk er noe som lever i oss alle og som påvirker oss hele tiden nesten uansett hva vi gjør. Det å ha et bevisst forhold til musikk kan hjelpe oss til å leve et mer balansert og nytelsesrikt liv. Studier viser tydelige forbedringer i livskvalitet, og i hjernen, til de som lærer seg å spille et instrument, eller som bruker musikk på en bevisst måte. Mer glede, selvkontroll, selvtillit, kreativitet, fokus, og forbedret hukommelse, samt reduksjon av stress og depresjon, er kanskje de mest vanlige av bi-effektene. Men det er så mye mer!

Vi lever idag i et samfunn som krever mye av oss, helt ifra ung alder, og mange føler et økende press og at de ikke strekker til. Trenden ser ikke til å snu med det første og vi trenger verktøy for å håndtere livet vårt, og vi må ikke glemme å leve. Vi må sette av nok tid til oss selv, slik at vi har overskudd til å glede oss selv og andre. Musikk er også et universelt språk som går på tvers av kulturer og ulikheter. Mange i dag føler seg ensom, og musikken kan gi deg en følelse av å høre til, samt være en naturlig vei for å knytte bånd og kommunisere med andre. 

Å lære et instrument vil gi deg mer kunnskap om musikk generelt, og vil bringe deg nærmere en verden av følelser og inspirasjon. Du vil i tillegg utvikle gode personlige egenskaper som vil gjenspeile seg i alt du gjør. Jeg mener bestemt at ingenting er viktigere i tiden vi nå lever i, enn å ta kontroll over eget liv, og våre tanker og følelser. Det finnes mange metoder der ute, men å kunne tilegne seg dette via musikken og et instrument, har for meg vært en naturlig og gøy reise. Min motivasjon for å drive denne skolen er at flest mulig skal kunne få oppleve den positive effekten musikken gir, både på et personlig plan, men også til fellesskapet. Musikkundervisning har ikke fått den plassen den fortjener i vårt samfunn, men jeg håper at flere får opp øynene for dette i årene som kommer.

Chriss Rune, daglig leder Arco Kulturskole

Kom i gang!

Hvordan har du hørt om oss? :)
Hvilket instrument ønsker du å lære?
Hvor lang timelengde ønsker du?
Hvor kan vi kontakte deg?
Spørsmål? Hvilke(n) dag(er) kan du? Spilt før?