Digital Undervisning

Dersom vanlig undervisning ikke kan gjennomføres, har vi et alternativ i digital undervisning.

Vi ønsker i denne artikkelen å dele våre synspunkter og strategier på hvordan man med denne undervisningsformen kan oppnå best mulig utbytte og også hvordan det best mulig kan gjennomføres. Samt våre egne retningslinjer og rutiner.

Digital undervisning heretter kalt DiU vil aldri kunne erstatte vanlig én-til-én undervisning hvor elev og lærer sitter i samme rom. Derfor er det viktig at vi ikke ser på DiU som en erstatning for normal undervisning, men heller som en ny og annerledes undervisningsform, som hvis utført på riktig måte, kan være et fantastisk supplement i instrumental-opplæringen.

 

FORBEREDELSER:

  • Vær innstilt på at dette blir annerledes enn hva du er vandt til. Vi må bruke andre metoder og ord når vi kommuniserer gjennom et kamera, enn når vi sitter i samme rom.
  • Det tar tid å bli vandt til nye ting, så forvent derfor ikke at dette kommer til å fungere perfekt fra første time. Man må prøve og feile litt i starten, så finner man ut litt etter litt hva som fungerer og ikke.
  • Når man er avhengig av teknologi, så er det helt normalt at man kan støte på tekniske problemer.

 

TEKNISK UTSTYR:

Vi har utarbeidet en egen veileder som blir sendt ut i forkant av første time, men kort fortalt så anbefaler vi laptop med hodetelefoner og programmet Zoom. Her er noen av fordelene med DiU:

  • Gjøre video eller lyd-opptak av hele eller deler av timen
  • Forhåndsinnspille leksjoner (asynkron undervisning)
  • Dele skjerm og dokumenter med hverandre og gjøre notater direkte i disse
  • Dele et digitalt “Whiteboard” hvor man kan tegne og forklare
  • Sende filer
  • Sette opp timeplan og automatiske invitasjoner til timene

 

SPØRSMÅL OG SVAR:

Hvorfor tilby digital undervisning?

For å opprettholde fremdrift og motivasjon i tilfeller der vanlig undervisning ikke er mulig. F.eks ved sykdom (symptomer), reise, logistikk eller lignende.

Hva er fordelene og ulempene?

Digital undervisning krever andre metoder og tilnærminger, og kan også by på tekniske utfordringer, men etterhvert som dette innarbeides, vil digital undervisning kunne berike den totale opplæringen ettersom det kreves både mer struktur, refleksjon og kreative løsninger fra både lærer og elev.

Funker dette for alle?

Nei. Dette er veldig individuelt og må bare prøves ut. Prøv gjerne noen uker, men hvis elev eller lærer mener at undervisningen ikke gir resultater, så er det bedre å eventuelt prøve asynkron undervisning. Asynkron undervisning kan f.eks være at lærer spiller inn en video på forhånd og sender en link til denne sammen med noen oppgaver til eleven. Vi vil heller ikke anbefale DiU til helt nybegynnere, da det er nødvendig med basis spille-kunnskaper for å kunne kommunisere digitalt.

Hvorfor skal vi kun bruke Zoom?

Vi ønsker at alle elever og lærere bruker de samme løsningene da det er lettere for oss å bistå med teknisk hjelp, samt at det gjør samarbeid mellom flere elever og lærere mulig. Vi kan også ha digitale eventer dersom alle er på samme plattform.

Kom i gang!

Hvordan har du hørt om oss? :)
Hvilket instrument ønsker du å lære?
Hvor lang timelengde ønsker du?
Hvor kan vi kontakte deg?
Spørsmål? Hvilke(n) dag(er) kan du? Spilt før?