Betingelser

1. Oppstart: Du kan starte opp når som helst hele året. For nye elever, starter ikke betalingen før at man har gjennomført sin første ordinære undervisningstime.

2. Prøvetime: Du kan få én gratis prøvetime (30 min) i ønsket instrument. Om man ikke kommer til avtalt prøvetime, må man betale vanlig pris neste gang.

3. Semester: Vi følger semesterplanen til grunnskolen i Vestre Aker. 

4. Oppmøteplikt: Har man meldt seg på er det elevens ansvar å møte opp på timene. Man får ikke refundert penger for de timene man ikke møter opp på. Eleven må også melde ifra senest én dag i forveien om man ikke kan komme på time, eller så snart som mulig hvis man blir syk eller noe plutselig skulle komme i veien.

5. Gyldig fravær: Er man syk og har erklæring fra legen, så slipper man å betale for timen/timene man går glipp av. Beløpet trekkes ifra på neste faktura.

6. Vikar: Hvis en av lærerne er syk eller av en eller annen grunn ikke kan møte på time, fikser vi vikar slik at eleven får alle timene den skal ha. Vikaren vil være velinformert om eleven, og undervisningen vil bli gjennomført på samme måte som eleven er vandt til.

7. Endring av tidspunkt/undervisningssted: Hvis timen ikke kan gjennomføres pga ulike årsaker, vil eleven få tilbud om nytt tidspunkt, eventuelt tilbud om å gjennomføre timen i et annet lokale. Vi deler bygg med Svein Svendsen trafikkskole, og vi har en avtale med de om å ikke være her samtidig som de har trafikkurs. Dette er ca hver 6. uke og vil kun komme i konflikt med elever som har time fra kl 17.00 og utover. Dette vil vi gi beskjed om i god tid, til de det gjelder, og finne en best mulig løsning for å få tatt igjen timen. Som regel i form av en dobbeltime enten uken før eller etter.

8. Avlysning av time: Hvis vi ikke klarer å skaffe vikar eller av andre årsaker må avlyse en time, vil vi prøve å finne et nytt tidspunkt i løpet av semesteret slik at riktig antall timer blir oppfylt. Om dette ikke lar seg gjøre vil beløpet for den tapte timen bli refundert. Beløpet trekkes ifra på neste faktura, eller refunderes hvis eleven slutter.

9. Digital Undervisning: Dersom undervisningen ikke kan gjennomføres fysisk, på grunn av tiltak fra regjeringen/kommunen eller lignende, blir undervisningen automatisk flyttet over til digitalt og vil bli gjennomført via tjenesten Zoom.

10. Betaling: Faktura vil bli sendt på e-post i starten av hvert kvartal (4 ganger i løpet av ett år). Ny faktura vil bli automatisk tilsendt med mindre eleven har meldt seg av før nytt kvartal er igang. Melder man seg på i midten av et kvartal, så betaler man kun fra oppstartstidspunkt. Hvis faktura ikke er betalt innen forfall vil undervisningen stoppe opp frem til betalingen er gjennomført.

11. Rabatt: Familie: Gjelder kun for nær familie (søsken, barn eller foreldre). Rabatten gjelder for familiemedlem nr 2,3 osv. Familien mottar én felles faktura hvor de familiemedlemmene med færrest timer får rabatten. Student: gjelder alle studenter med gyldig studentbevis. Gruppe (2 eller flere elever samtidig): I utgangspunktet så tilbyr vi kun én til én-undervisning, men hvis det av spesielle grunner skulle forekomme at flere enn én elev undervises samtidig, gis det rabatt per elev. Hvis man er i familie og kommer sammen så får man ikke dobbel rabatt. Alle rabatter er på 15%

12. Prisendring: Skolen kan øke timeprisen inn i et nytt kvartal, men må varsle om dette minimum to uker i forveien. Prisøkningen tar utgangspunkt i konsumprisindeksen og vil ikke fravike dette. Ca 2-3% økning per år er normalt.

13. Oppsigelse: Vi har ikke binding eller oppsigelsestid. Oppsigelse sendes på mail til post@arco.no Resterende timer av innbetalt semesteravgift vil bli refundert. 

14. Ansvar: Musikkundervisningen på Slemdal står ikke til ansvar for tap av elevens personlige eiendeler. Hvis noe av skolens eiendeler (musikkutstyr, materiale etc) skulle bli ødelagt forårsaket av en elev, vil den det gjelder kunne bli stilt ansvarlig og erstatningspliktig.

15. Instrumentleie: Egen kontrakt signeres av leietaker og lærer ved utlevering av instrument og utstedes i to eksemplarer. Det tas bilder av instrumentet ved ut og innlevering, og leietaker står fullt ansvarlig og er erstatningspliktig dersom instrumentet blir levert tilbake med feil eller mangler, eller dersom instrumentet skulle gå tapt under leieperioden.

16. Gavekort: For gavekort gjelder alle punktene over unntatt pkt. 9,10,11,12.

17. Personvernerklæring: Vi beskytter dine data og bruker dataene kun til eget formål. Les vår personvernerklæring her: Vår personvernerklæring

Kom i gang!

Hvordan har du hørt om oss? :)
Hvilket instrument ønsker du å lære?
Hvor lang timelengde ønsker du?
Hvor kan vi kontakte deg?
Spørsmål? Hvilke(n) dag(er) kan du? Spilt før?